05-05-2023

Recyclingbijdrage voor zonnepanelen gaat omhoog en wordt zichtbaar op de factuur

Vanaf 1 juli 2023 gaat de recyclingbijdrage voor zonnepanelen omhoog van 6,50 euro per ton naar 40 euro per ton. Dit komt neer op circa 80 eurocent per zonnepaneel. Met het ingaan van het nieuwe tarief is het verzoek aan installateurs om de recyclingbijdrage apart op de factuur te vermelden. Het gaat hier dus níet om een verplichting. De verhoging van de recyclingbijdrage is nodig om in de toekomst veel grotere aantallen zonnepanelen te kunnen recyclen.

Vrouw met mooi haar in beeld

Meer zonnepanelen vervangen en recyclen

Op dit moment vervangen installateurs nog een beperkt aantal zonnepanelen. De komende jaren neemt het volume snel toe. Dat betekent ook dat de kosten voor recycling gaan stijgen. Daarom verhoogt Stichting OPEN die de recyclingbijdrage beheert op 1 juli de tarieven. Een deel van het geld komt terecht in een Waarborgfonds. Dit fonds is bedoeld om de grotere volumes zonnepanelen te verwerken die in de toekomst worden verwacht zodat grote tariefschommelingen worden voorkomen.

Extra regel ‘Verwijderingsbijdrage voor zonnepanelen’ op de factuur

Voor de recyclingbijdrage kunnen installateurs een extra regel toevoegen aan de factuur. Op deze regel vermeldt u dat het gaat om een ‘verwijderingsbijdrage voor zonnepanelen’ en het bijbehorende bedrag. Het te factureren bedrag staat ook als verwijderingsbijdrage voor zonnepanelen vermeld op de factuur van uw leverancier. Het verzoek om de verwijderingsbijdrage apart te vermelden geldt voor facturen die u verstuurt vanaf 1 juli.

Bijdrage aan circulaire economie

Hoewel er geen sprake is van een verplichting adviseert Techniek Nederland om de verwijderingsbijdrage apart op facturen te vermelden. Daarmee leveren we als branche een bijdrage aan een circulaire economie en wordt zichtbaar dat voor ieder paneel wordt afgedragen. Bovendien weet de klant dat een afgedankt zonnepaneel milieuvriendelijk wordt verwerkt.

Inzamelen en transport van zonnepanelen

Via Inleverpunten voor bedrijven – Wecycle voor bedrijven zijn alle inleverpunten voor zakelijke zonnepanelen snel te vinden. Het is ook mogelijk om verwijderde zonnepanelen gratis op laten halen. Hiervoor is een registratie bij Stichting OPEN nodig. De ophaalservice van Stichting OPEN geldt ook voor grotere zonneprojecten. Als er voldoende afval op een locatie is, komt Stichting OPEN dit ophalen. Hierbij geldt een minimum van één pallet met twintig afgedankte zonnepanelen.

Proces verdient geen schoonheidsprijs

Techniek Nederland staat achter een efficiënte en verantwoorde verwerking van zonnepanelen met zoveel mogelijk hergebruik van materialen. Wij kunnen ons dan ook vinden in de verhoogde recyclingbijdrage. Wel vinden wij dat het proces voor de aanpassing van de regeling niet de schoonheidsprijs verdient. Zo hadden wij eerder bij het overleg betrokken willen worden om inhoudelijke input te leveren en om het draagvlak onder onze leden vast te stellen.

Vragen over de recyclingbijdrage?

Heeft u vragen over de recyclingbijdrage? Mail dan naar Producenten@stichting-open.org. U ontvangt snel een reactie.